Projekt: Dijaspora za razvoj (D4D) - Upitnik za predstavnike dijaspore

Projekt: Dijaspora za razvoj (D4D) - Upitnik za predstavnike dijaspore

Projekt Dijaspora za razvoj - D4D zajednički je projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu s UNDP BiH i IOM BiH, u koji je uključena i Općina Odžak.

Prema službenim procjenama, oko 2 milijuna ljudi porijeklom iz BiH (prva i druga generacija) živi u oko 50 zemalja širom svijeta. Većina zadržava snažne emocionalne, financijske i obiteljske veze sa svojom domovinom, dok su istovremeno dobro integrirani u svojim zemljama domaćinima, s potencijalom i spremnošću za doprinos razvoju BiH. Dijaspora bi mogla imati značajnu ulogu u razvoju, smanjenju siromaštva i ekonomskom rastu u BiH.

Upitnik za predstavnike dijaspore porijeklom iz općine Odžak

Ovaj upitnik ima za cilj prikupljanje informacija o načinima komuniciranja predstavnika dijaspore i dobivanja informacija od općine Vašeg porijekla, da bi se osiguralo komuniciranje i dobivanje informacija od strane općine Vašeg porijekla u skladu s potrebama predstavnika dijaspore.

Odgovori koje dajete anonimni su i koristit će se isključivo u svrhu unapređenja komuniciranja između predstavnika dijaspore i Općine i pružanja usluge Općine prema predstavnicima dijaspore.

Unaprijed se zahvaljujemo na suradnji!


Ispis   E-mail