Potpisan Ugovor o izgradnji sportskog igrališta u Odžaku

Potpisan Ugovor o izgradnji sportskog igrališta u Odžaku

Nakon provedenog postupka javne nabave i odabira najpovoljnijeg ponuđača, u utorak je u Uredu načelnice potpisan Ugovor o izgradnji sportskog igrališta s ugradnjom sportske podloge i opreme u Odžaku, projekt kojeg je aplicirala mjesna zajednica Odžak 2.

Ugovorne strane u ovom projektu su Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, kojeg zastupa Edin Ramić, ministar, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske kojeg zastupa Ana Andrić, ministrica, Općina Odžak, koju zastupa Nada Ćulap, općinska načelnica, i Balegem d.o.o, iz Gradačca, kojeg zastupa Džemal Kulović, direktor, kao izabrani izvođač radova.

Ugovorena cijena za izvođenje ovih radova je 91 801,01 KM. U financiranju ovog projekta sudjeluju Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica s iznosom od 73 440,81 KM, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske s 9 180,10 KM i Općina Odžak s 9 180,10 KM.


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg bb,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480