Image
Prijavi korupciju općinskih službenika i namještenika
Prijava korupcije predstavlja pismeno ili usmeno obavještenje koje sadrži podatke o činjenju ili nečinjenju odgovorne osobe ili osobe koje je radno angažirana u Općini Odžak, zloupotrebom službenih ovlaštenja ili službenog položaja u privatne svrhe, u cilju stjecanja protupravne imovinske ili bilo koje druge koristi za sebe ili drugoga, kao i druge podatke o nepravilnostima u radu ovih osoba koje ukazuju na postojanje korupcije.

Prijava korupcije može se podnijeti u pisanoj ili usmenoj formi. Ako se prijava podnosi u pisanoj formi, može biti upućena poštanskim putem, elektronskim putem ili putem faksa. Prijave u usmenoj formi podnose se usmeno na zapisnik kod ovlaštenog državnog službenika za prijem prijava korupcije ili telefonskim putem neposrednim priopćavanjem službeniku ovlaštenom za prijem prijava korupcije. Prijave u pisanoj formi mogu se napisati/otipkati na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu, a dostupan je i  u printanom obliku u prostorijama Općine Odžak. Također, prijava u pisanoj formi može biti formulirana na bilo kom drugom dokumentu koji nije propisani obrazac, ali je neophodno da sadrži sve neophodne elemente.

Što sve treba sadržavati prijava korupcije?


Prijava korupcije treba sadržavati sljedeće elemente:

  1. Opis činjenja ili nečinjenja koje predstavlja korupciju (po mišljenju podnositelja prijave),
  2. Činjenice i okolnosti na osnovu kojih prijavitelj sumnja da je pokušana ili izvršena korupcija,
  3. Podatke o osobi zaposlenoj u Općini Odžak za koje postoji sumnja da je izvršila korupciju, ako prijavitelj ima informacije o tome u trenutku podnošenja prijave,
  4. Podatke o eventualnim svjedocima događaja i materijalnim dokazima iz kojih proizlazi sumnja da je pokušana ili izvršena korupcija, ako je podnositelj prijave u posjedu takvih dokaza,
  5. Podatke o prijavitelju korupcije i svojeručni potpis - ako isti želi da ih ostavi (fakultativni element).
Preuzmite Obrazac za prijavu korupcije

Na koji način podnijeti prijavu?

Putem pošte

Općina Odžak
Trg Bosne i Hercegovine, 76290 Odžak
s naznakom "Prijava korupcije"

Slanjem e-maila

Putem elektroničke pošte
na službenu e-mail adresu
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Putem telefona

Pozivom na brojeve telefona
031 761 016
031 761 027

Ubacivanjem u sandučić

Ubacivanjem prijave u sandučić koje se nalazi u prostorijama Općine, a koje nije obuhvaćeno video nadzorom

Neposredno

Neposrednom predajom prijave
u šalter sali Općine

Usmeno

Usmeno, davanjem izjave na zapisnik
kod ovlaštenog državnog službenika
za prijem prijave korupcije
This image for Image Layouts addon

Prijavi korupciju

  031 761 016, 031 761 027

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480