Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa

Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa

Image

Nihada Bećirbašić, dipl. oec.

Načelnica Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na:

  • rješavanje uzurpacije društvenog zemljišta,
  • eksproprijacije,
  • komasacije,
  • arondacije,
  • preuzimanje i dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta,
  • povrata privatne imovine koja je bila proglašena napuštenom,
  • izradu svih ugovora u kojima se općinska uprava pojavljuje kao jedna od ugovornih strana,
  • javne natječaje koje raspisuje općinska uprava,
  • pravne poslove vezane za povrat društvenih stanova koji su proglašeni napuštenim,
  • upravljanje imovinom u vlasništvu općine,

  • upravljanje općinskim ljudskim resursima,
  • poslove koji se odnose na općinski proračun,
  • zajedničke materijalno-financijske i računovodstvene poslove,
  • općinske fondove i druga sredstva općine,
  • opće financije,
  • sustav financiranja javnih potreba u općini,
  • sustav općinskih poreza i drugih javnih prihoda,
  • investicije koje se financiraju iz sredstava općinskog proračuna,
  • uspostavljanje telefonskih veza,
  • održavanje vozila i prijevoz službenika automobilom,
  • održavanje prostorija i inventara,
  • održavanje čistoće,
  • održavanje informatičke opreme
  • informatičke i daktilografske poslove.
  Image

  GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

  VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

  Image

  VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

  Image

  ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

  Image

  RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

  Image

   

  Trg Bosne i Hercegovine,

  76290 Odžak

  Telefonska centrala:
  031 761 016, 031 761 027
  063 776 729, 063 390 531
  Fax: 031 711 100

  Matični ured:
  031 761 480