Turizam

Prostor općine Odžak predstavlja dio Peripanonske turističke regije Bosne i Hercegovine koji u dosadašnjem periodu nije predstavljao značajnu turističku destinaciju. Međutim, ova djelatnost u posljednje vrijeme ima značajan rast i sve veći udio u privrednoj strukturi općine.

Broj zaposlenih u turizmu i ugostiteljstvu se procjenjuje na oko 110 zaposlenih i učešće ove djelatnosti je iznad prosjeka FBiH. Broj noćenja u periodu 2007 – 2009. godina je povećan za oko 2.5 puta. Problem predstavlja kratko zadržavanje turista sezonskog karaktera, tako da je na godišnjem nivou iskorištenost kapaciteta u predmetnom periodu iznosila oko 18 %. Najveći broj turista dolazi iz država bivše Jugoslavije, a zatim slijede Austrija, Njemačka i Italija.

Glavni smještajni kapaciteti su hotel "Euro" (80 ležaja) u Odžaku, motel "Ana - Svilajka" (53 ležaja) u Donjem Svilaju i motel "Nova lađa" (14 ležaja) u Novom Gradu.

Najrazvijeniju turističku granu u sadašnjem trenutku na području općine Odžak predstavlja lovni i ribolovni turizam. Ova turistička grana se zasniva na postojećim lovištima i ribolovnim revirima.

Lovište Odžak se prostire na čitavoj teritoriji općine i predstavlja ravničarski tip lovišta u kojem najviše obitava srneća divljač, divlja svinja, te fazanska divljač, divlja patka, divlja guska i prepelica, koja se u zadnje vrijeme intenzivno lovi.

Glavni ribolovni reviri su rijeka Sava (šaran, som, štuka, smuđ, deverika, plotica, amur, grgeč, mrena, babuška i bucov), rijeka Bosna (smuđ, klen, štuka, škobalj, mrena, šaran, som, babuška i bucov) i močvara Starača (štuka, linjak, babuška, deverika i šaran) koja inače predstavlja potencijalno zaštićeno područje prirode.

Ostale turističke grane ne uspijevaju privući značajniji broj posjetilaca. Tome doprinosi nepostojanje odgovarajuće turističke valorizacije prirodnog i kulturnog nasljeđa, tako da izostaje njihovo veće korištenje za razvoj komplementarnih turističkih grana – eko, izletničkog i kulturnog turizma.

Najveći ograničavajući faktori u razvoju turizma na području općine Odžak su minska područja, divlje deponije, degradiranost zemljišta u blizini bivših velikih industrijskih postrojenja, te zagađenost pojedinih dionica vodotoka.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480