Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Paola Cerueto" JU Odžak, Upravnog vijeća Centra za kulturu Odžak, Upravnog vijeća Radio postaje Odžak, Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Odžak i Nadzornog odbor

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Paola Cerueto" JU Odžak, Upravnog vijeća Centra za kulturu Odžak, Upravnog vijeća Radio postaje Odžak, Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Odžak i Nadzornog odbor

Na temelju  odredbi članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:12/03, 34/03, 65/13), članka 25. Statuta općine Odžak („Službeni glasnik općine Odžak“, broj 2/09), Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima općine Odžak br. 01-01-231/13 („Službeni glasnik općine Odžak“, broj 8/13), Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje na pozicije u reguliranim tijelima općine Odžak br. 01-01-99/15 („Službeni glasnik općine Odžak“, broj 3/15), Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje na pozicije u reguliranim tijelima općine Odžak br. 01-01-272/15 („Službeni glasnik općine Odžak“, broj 10/15) Općinsko vijeće Odžak objavljuje Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Paola Cerueto" JU Odžak, Upravnog vijeća Centra za kulturu Odžak, Upravnog vijeća Radio postaje Odžak, Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Odžak i Nadzornog odbora JP "Komunalac" d.o.o.Odžak.

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Paola Cerueto" JU Odžak, Upravnog vijeća Centra za kulturu Odžak, Upravnog vijeća Radio postaje Odžak, Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Odžak i Nadzornog odbora JP "Komunalac" d.o.o.Odžak:

1. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Paola Cerueto“ JU Odžak - 5 članova:
- predstavnici osnivača – 3 člana
- predstavnici Ustanove – 1 član
- predstavnici roditelja – 1 član

2. Upravno vijeće JU Centra za kulturu Odžak – 5 članova:
- u Upravno vijeće imenuju se osobe iz reda osnivača.

3. Upravno vijeće Radio postaje Odžak – 5 članova:
- predstavnici osnivača – 4 člana
- predstavnici Ustanove – 1 član

4. Upravno vijeće Centra za socijalni rad Odžak – 5 članova:
- predstavnici osnivača – 3 člana
- predstavnik stručnih djelatnika Centra – 1 član
- predstavnik županijskog/kantonalnog ministarstva za poslove socijalne zaštite – 1 član

5. Nadzorni odbor JP „Komunalac“ d.o.o. Odžak – 5 članova:
- u Nadzorni odbor imenuju se osobe iz reda osnivača.

Tekst Javnog oglasa možete pruzeti na sljedećoj poveznici:


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480