Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o nazivima ulica i trgova na području općine Odžak

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o nazivima ulica i trgova na području općine Odžak

U skladu s člankom 102. Statuta Općine Odžak („Službeni glasnik broj: 2/09) i članka  6. Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica, trgova, mostova i parkova na području općine Odžak („Službeni glasnik Općine Odžak “ broj: 10/21) i Odluke o izmjeni Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica, trgova, mostova i parkova na području općine Odžak broj: 01-01-76/22 od 23. 3. 2022. godine, Općinsko vijeće objavljuje Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o nazivima ulica i trgova na području općine Odžak.

Pozivamo sve građane općine Odžak, općinske vijećnike, predstavnike mjesnih zajednica, udruženja građana, nevladinih organizacija i sve zainteresirane građane da osobno ili putem svojih organizacija, institucija ili drugih oblika organiziranja dostave sve eventualne prijedloge, primjedbe i sugestije na nacrt Odluke o nazivima ulica i trgova na području općine Odžak i to:


1. Putem pošte na adresu: Općina Odžak, Trg b.b., 76290 Odžak - Povjerenstvo za određivanje naziva ulica, trgova, mostova i parkova na području općine Odžak s naznakom: „Javni poziv za javnu raspravu o nacrtu Odluke o nazivima ulica i trgova na području općine Odžak“,


2. Na usmenoj javnoj raspravi.


Usmena javna rasprava održat će se dana 1. 4. 2022. godine u 10:00 sati u Centru za kulturu Odžak.

Javna rasprava traje do 4. 4. 2022. godine.


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480