Preliminarna rang lista ponuda za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Odžak

Preliminarna rang lista ponuda za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Odžak

Na temelju članka 11. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Odžak, broj: 01-01-359/21 od 23. 12. 2021. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Odžak broj: 01-01-49/22 od 15. 2. 2022. godine, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja objavilo je Preliminarnu rang listu ponuda za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Odžak.

Svi ponuditelji mogu izvršiti uvid u svoju ponudu svakim radnim danom u vremenskom periodu od 11:00 do 14:00 sati, u uredu broj 13 koji se nalazi na drugom katu u zgradi Općine Odžak uz obveznu najavu kod portira.

Svi ponuditelji imaju pravo podnošenja pismenog prigovora na Preliminarnu rang listu Općinskoj načelnici. Prigovori se mogu ponijeti najkasnije do 20. 4. 2022. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave, predajom na protokol Općine Odžak ili  preporučeno putem pošte na adresu:Općina Odžak – Općinska načelnica
Trg broj 1
76 290 Odžak


Svi ponuditelji čije su ponude ocijenjene kao najpovoljnije dužni su dati izjavu da ostaju kod dane ponude ili izjavu o odustanku u roku od 8 dana od dana objave Preliminarne rang liste na oglasnim pločama.

Ponuditelji koji odustanu od ponude za koju su ocijenjeni kao najpovoljniji gube pravo na povrat depozita, u skladu sa odredbama Javnog poziva za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Odžak, broj: 01-02-959/22 od 14. 3. 2022. godine.


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480