Objavljen Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2021./2022. godini

Objavljen Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2021./2022. godini

Na temelju Odluke Općinskog vijeća broj 01-01-331/21 od 10. 12. 2021. godine Povjerenstvo za stipendiranje studenata u školskoj 2021./2022.godini raspisuje Natječaj za dodjelu 17 studentskih stipendija u mjesečnom iznosu od 150,00 KM redovitim studentima visokoškolskih ustanova s područja općine Odžak u školskoj 2021./2022. godini. Stipendija će se dodjeljivati za tekuću akademsku godinu u 10 mjesečnih anuiteta.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi redoviti studenti s područja općine Odžak koji studiraju na visokoškolskim ustanovama pod uvjetom da ne primaju kredit ili stipendiju od druge institucije iii kreditora, da ne ponavljaju godinu studija i da nisu već bili korisnici općinske stipendije.

Prioritet prilikom odabira kandidata imat će studenti s boljim prosjekom ocjena i slabijeg imovnog stanja prema utvrđenim kriterijima.

Uz prijavu na natječaj treba dostaviti sljedeće dokumente:

1. Presliku osobne iskaznice,
2. Potvrdu o upisu godine kao redoviti student prvi put,
3. Svjedodžbu III. i IV. razreda srednje škole (za studente prve godine ),
4. Potvrdu s ocjenama o položenim ispitima i izvedenom prosječnom ocjenom,
5. Kućnu listu i za svakog punoljetnog člana domaćinstva potvrdu o primanjima iii potvrdu o nezaposlenosti ili drugu adekvatnu potvrdu o imovnom stanju,
6. Izjavu da nije korisnik neke druge stipendije u BiH ili inozemstvu (izjava se može preuzeti u šalter-sali).

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od objavljivanja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u šalter-salu Općine Odžak iii preporučeno putem pošte na sljedeću adresu:

Općina Odžak
Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2021./2022. godini
Trg bb, 76290 Odžak
s naznakom: ,,NE OTVARATI "

Nepotpisane, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg bb,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480