Rang-lista prihvatljivih ponuda za prodaju putničkih motornih vozila

Rang-lista prihvatljivih ponuda za prodaju putničkih motornih vozila

Nakon okončane propisane procedure u postupku Ponovljenog javnog oglasa o prodaji putničkih motornih vozila putem javnog nadmetanja - putem zatvorenih pisanih ponuda, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja imenovano od Općinske načelnice objavljuje Rang-listu prihvatljivih ponuda za prodaju putničkih motornih vozila koju možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

 


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg bb,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480