Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom: Javni poziv

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom: Javni poziv

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio je Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2021. godini, za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Predmet Javnog poziva je raspodjela sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u ukupnom iznosu od 3 500 000,00 KM za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom.

Osnovni iznos novčanog stimulansa koji se dodjeljuje po jednoj novozaposlenoj osobi s invaliditetom je 6 000,00 KM, a najveći mogući iznos koji se može dodijeliti po jednoj osobi je 13 500,00 KM, u ovisnosti od postotka invalidnosti i perioda zapošljavanja.

Javni poziv otvoren je do 1. 4. 2021. godine.

Javni poziv i prijavne obrasce možete preuzeti ovdje.


Ispis   E-mail