Sastanak s predstavnicima Sindikalne organizacije

Sastanak s predstavnicima Sindikalne organizacije

Općinska načelnica Nada Ćulap držala je jučer radni sastanak s predstavnicima Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije  državnih  službenika  i  namještenika Općine Odžak na njihov zahtjev. Sastanku je prisustvovala i predsjedateljica Općinskog vijeća Nasiha Torić.

Predstavnici Sindikata detaljno su upoznali načelnicu s aktualnim Kolektivnim ugovorom za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH i njegovim provođenjem u praksi, kao i dosljednim poštivanjem pojedinih točaka Ugovora, naročito u svjetlu enormnog rasta životnih troškova.

Općinska načelnica iskazala je razumijevanje za zahtjeve sindikata, te da će se detaljno razmotriti sve mogućnosti u rebalansu proračuna čija je izrada u tijeku.

Pored toga bilo je razgovora o pravima i obavezama sindikata kao socijalnog partnera i ulozi načelnika kao poslodavca. Sastanak je protekao u vrlo otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, a prezentirani su gotovo identični stavovi obje strane, što garantira korektnu buduću suradnju. 

Dogovoreno je da se održi još jedan sastanak u narednom periodu na kojem bi se trebali precizirati daljnji koraci u suradnji Načelnice i sindikata.


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg bb,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480