Održana VII. redovita sjednica Općinskog vijeća

Održana VII. redovita sjednica Općinskog vijeća

Sedma sjednica Općinskog vijeća održana je danas u Velikoj sali Gradske vijećnice. Sjednici je prisustvovalo 22 vijećnika.

Nakon usvajanja predloženog dnevnog reda, skraćenog zapisnika s prošle sjednice te prisege novog vijećnika Marka Vidovića (nakon ostavke vijećnika Marka Barukčića), predstavnici Urbis Centra Banja Luka d.o.o. prezentirali su provođenje regulacijskog plana proizvodno - poslovne zone "Svilaj 1" i "Svilaj 2", a predstavnici Enova d.o.o. Sarajevo su prezentirali Plan upravljanja otpadom općine Odžak za period 2021. - 2025. godina. Zatim su još tri vijećnika napustila sjednicu, te je ostalo 19 prisutnih vijećnika.

Nakon toga održan je aktualni sat s vijećničkim pitanjima upućenim općinskoj načelnici.

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Odžak za period 1. 1. 2021. do 30. 9. 2021. godine nije dobio potrebu većinu glasova (12 glasova "za" i 7 "suzdržanih").

Većinom glasova (18 "za" i jedan "suzdržan") usvojene su Odluka o usvajanju Regulacijskog plana proizvodno-poslovne zone „Svilaj l" i „Svilaj 2", Odluka o provođenju Regulacijskog plana proizvodno-poslovne zone „Svilaj l" i „Svilaj 2" i Odluka o usvajanju Plana upravljanja otpadom općine Odžak za period 2021. - 2025. godina. Također su usvojene i tri Odluke o prodaji nekretnine i Odluka o prodaji službenih motornih vozila.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu s financijskim izvješćem Doma zdravlja Odžak za 2020. godinu i Zaključak o usvajanju Plana i programa rada s financijskim planom Doma zdravlja Odžak za 2021. godinu usvojeni su s većinom od 14 glasova, dok je 5 vijećnika bilo suzdržano.

Nakon dogovora kolegija izglasan je Zaključak kojim se uprava i menadžment Doma zdravlja Odžak obvezuju da dorade Plan sanacije financijskog stanja Doma zdravlja Odžak s konkretnim pokazateljima i dostave ga Općinskom vijeću najkasnije u roku 15 dana.

 

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480