Obavještenje o poništavanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva

Obavještenje o poništavanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva

Na osnovu čl. 14. i 15. Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 67/21), Općinsko vijeće Odžak objavljuje

Obavještenje

o poništavanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva Odžak, a koji je objavljen u dnevnom listu Oslobođenj“, na web stranici i oglasnoj ploči Općine Odžak, dana 15. 11. 2021. godine.

Obavještenje o poništavanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva Odžak objavit će se u dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici i oglasnoj ploči Općine Odžak.

 

    Predsjedateljica Općinskog vijeća
    Nasiha Torić

 

 

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480