Obavijest o anketi u okviru projekta Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak

Obavijest o anketi u okviru projekta Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak

Federalni zavod za statistiku obavještava javnost u Federaciji BiH da će se, počevši od 2. 3. 2022. godine do 2. 5. 2022., u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“, na teritoriji Federacije BiH provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje će provoditi akreditirani anketari koje angažira Federalni zavod za statistiku.

Statističke institucije u BiH po prvi put od 2009. godine rade ažuriranje okvira uzorka s krajnjim ciljem da se poveća obim i kvaliteta statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje s EU standardima.

Svrha projekta je da se dobije novi statistički okvir uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima. Novi okvir uzorka će omogućiti složenije sheme odabira uzoraka koje su karakteristične za kontinuirana istraživanja.

Istraživanja zasnovana na uzorku jedna su od glavnih aktivnosti statističkih institucija u Bosni i Hercegovini i njihov broj se stalno povećava. Nedostatak odgovarajućeg okvira uzorka direktno se odražava na kvalitetu odabira uzorka i kvalitetu rezultata istraživanja, te je ažurirani okvir uzorka preduvjet za kvalitetan rad statističkih institucija u BiH.

Ažuriranje okvira uzorka osigurat će visoka kvaliteta statističkih podataka i pružiti osnovu za prikupljanje i diseminaciju vrijednih, usporedivih, pouzdanih i točnih podataka i statistika potrebnih za planiranje kratkoročnih i dugoročnih socijalno-ekonomskih razvojnih strategija i praćenje procesa reforme u Bosni i Hercegovini. Također će omogućiti ubrzanje procesa usklađivanja s EU standardom u statistici.

Anketari su prilikom anketiranja obavezni primjenjivati preporučene mjere navedene u naredbi Federalnog kriznog štaba, u cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika.Prikupljeni podaci koristit će se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je članovima 36. do 42. Zakona o statistici u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ br. 63/03 i 9/09) i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.

Federalni zavod za statistiku unaprijed se zahvaljuje za vašu kooperativnost i razumijevanje.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480