Projekt unapređenja efikasnosti lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini (PIPLS) - uvodni sastanak

Projekt unapređenja efikasnosti lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini (PIPLS) - uvodni sastanak

Danas je u Velikoj sali Gradske vijećnice održan uvodni sastanak konzultantskog tima za pružanje tehničke potpore jedinicama lokalne samouprave u implementaciji ključnih strateških preporuka za upravljanje imovinom u okviru Projekta unapređenja efikasnosti lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini (PIPLS) i predstavnika Općinske uprave. Na sastanku su sudjelovale i općinska načelnica Nada Ćulap i predsjedateljica Općinskog vijeća Nasiha Torić.

Cilj ovog uvodnog sastanka je upoznavanje s planiranim aktivnostima, formiranje radnog tima Općine za implementaciju projekta, prikupljanje potrebne dokumentacije, te definiranje plana implementacije tehničke podrške.

Projekt unapređenja efikasnosti lokalnih usluga (PIPLS) nastoji pomoći lokalnim samoupravama da povećaju razinu transparentnosti i odgovornosti prilikom upravljanja javnim dobrima, osiguraju dodatne prihode te unaprijede pružanje usluga.

Uspostava sustava za strateško upravljanje javnom imovinom i stručno usavršavanje uposlenika, potrebno za uspješno upravljanje sustavom, osigurat će potrebnu razinu transparentnosti i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u upravljanju javnom imovinom od strane lokalnih vlasti. Nadalje, projekt će pružiti potporu lokalnim i županijskim vlastima u uvođenju održivih mjera racionalizacije operativnih rashoda i generiranju sredstava za kapitalne investicije, a kako je utvrđeno relevantnim strateškim dokumentima za lokalni razvoj.

Projekt će raditi na jačanju sustava internih kontrola radi suzbijanja nezakonite potrošnje i uvođenja novog nivoa nadzora u prakse financijskog upravljanja lokalne samouprave.  

PIPLS projekt primarno financira Švedska, a sufinancira i implementira UNDP BIH u suradnji s partnerskim jedinicama lokalne samouprave.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480