Javni oglas o prodaji teretnog vozila putem javnog nadmetanja

Javni oglas o prodaji teretnog vozila putem javnog nadmetanja

Na temelju članka 38. Statuta Opcine Odžak ("Službeni glasnik Općine Odžak", broj: 02/09) i članka 3. Odluke o prodaji teretnog vozila, broj: 01-01-194/22, od 29.06.2022. godine, Općinska načelnica objavljuje Javni oglas o prodaji teretnog vozila putem javnog nadmetanja - licitacije putem zatvorenih pisanih ponuda.

Tekst Javnog oglasa možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

 


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480