Javni poziv raseljenim osobama za pomoć u stambenom zbrinjavanju

Javni poziv raseljenim osobama za pomoć u stambenom zbrinjavanju

Na temelju članka 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj: 35/05), Pravilnika o kriterijima i postupku odabira korisnika, dodjeli, načinu i uvjetima korištenja stambenih jedinica u više stambenim zgradama izgrađenim u okviru Regionalnog stambenog programa (Službeni glasnik BiH, broj: 18/16), Uputstva o načinu i procedurama za odabir korisnika pomoći koja se dodjeljuje u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (Službeni glasnik BiH, broj: 69/13), Općinska načelnica, u suradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglica BiH i Federalnim ministarstvom raseljenih  osoba i izbjeglica, objavljuje Javni poziv raseljenim osobama u općini Odžak za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog stambenog programa – osiguranje stambenih jedinica (stanova) po modelu neprofitno-socijalnog stanovanja (20 stanova).

Pomoć za stambeno zbrinjavanje u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP) se dodjeljuje raseljenim osobama u FBiH u vidu osiguranja stanova kroz izgradnju stambenih jedinica u skladu s propisanim standardima (Standardi za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu zbrinjavanja povratnika, Službeni glasnik BiH, broj: 74/2012 od 24. 09. 2012. godine, uključujući i standard iz CEB politike za zaštitu životne sredine), kroz izgradnju zgrada po modelima neprofitnog – socijalnog stanovanja, u cilju integracije u mjestu raseljenja.

Sredstva će se osigurati iz kontribucija donatora u Fondu Regionalnog stambenog programa kojim upravlja Razvojna banka Vijeća Europe.

Koordinator Projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a implementator Projekta na području Federacije BiH je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.

Prijave se podnose na propisano popunjenom obrascu s dokazima o ispunjavanju općih i posebnih kriterija osobno ili putem pošte u zatvorenoj kuverti na adresu općine:

Općina Odžak
Trg Bosne i Hercegovine
76290 Odžak
s naznakom “RSP u BiH”

Prijave se mogu preuzeti u prostorijama Općine Odžak, Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice i na web stranici Općine Odžak www.odzak.ba

Javni poziv ostaje otvoren do 26. svibnja 2022. godine.

Tekst Javnog poziva i prijavni obrazac možete preuzeti na sljedećim poveznicama:Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480