Javni poziv za dostavu zatvorenih pisanih ponuda za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Odžak

Javni poziv za dostavu zatvorenih pisanih ponuda za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Odžak

Na temelju članka 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/09), članka 6. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Službene novine Federacije BiH“, broj: 78/09), članka 4. Odluke Općinskog vijeća Općine Odžak, broj: 01-01-359/21 od 23. 12. 2021. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke, broj: 01-01-49/22 od 15. 2. 2022. godine, Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, broj: 08-03-20-90-17/21 od 2. 3. 2022. godine i članka 38. Statuta Općine Odžak („Službeni glasnik Općine Odžak“, broj: 02/09), Općinska načelnica objavljuje

 Javni poziv za dostavu zatvorenih pisanih ponuda za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Odžak.

Predmet javnog poziva je zakup poljoprivrednog zemljišta na području k.o. Odžak, k.o. Donji Svilaj, k.o. Novi Grad, k.o. Potočani, k.o. Vrbovac, k.o. Donja Dubica, k.o. Novo Selo, k.o. Gornji Svilaj, k.o. Prud, k.o. Gornja Dubica, k.o.Vojskova i k.o. Trnjak-Zorice.

Zatvorene ponude podnose se predajom na protokol Općine Odžak ili preporučeno putem pošte na adresu:Općina Odžak - Povjerenstvo za prikupljanje ponuda
Trg broj 1
76 290 Odžak
s naznakom „ Prijava  za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta      
-NE OTVARAJ“


Ponuditelji su dužni dostaviti ponude zaključno s 30. 3. 2022. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave. Na kuverti je obvezno napisati osobne podatke ponuditelja, adresu i kontakt telefon.

Jedan ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za jednu ili više tabli/parcela. Ponude pristigle poslije naprijed navedenog datuma i vremena neće se razmatrati te će se ponuditeljima vratiti neotvorene.

Javno otvaranje ponuda održat će se 31. 3. 2022. godine  u 9:00 u zgradi Male vijećnice Odžak. Otvaranju ponuda može prisustvovati ponuditelj osobno ili jedan predstavnik ponuditelja uz predodžbu ovlaštenja za zastupanje. Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Tekst Javnog poziva i pripadajuće obrasce možete preuzeti na sljedećom poveznicama:


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480