Ponovljeni javni oglas o prodaji putničkih motornih vozila putem javnog nadmetanja

Ponovljeni javni oglas o prodaji putničkih motornih vozila putem javnog nadmetanja

Na temelju članka 38. Statuta Općine Odžak („Službeni glasnik Općine Odžak", broj: 02/09) i članka 3. Odluke o prodaji službenih motornih vozila, broj: 01-01-286/21 od 28. 10. 2021. godine, Općinska načelnica objavljuje Ponovljeni javni oglas o prodaji putničkih motornih vozila putem javnog nadmetanja - putem zatvorenih pisanih ponuda.

Tekst Ponovljenog javnog oglasa i Obrazac za cijenu ponude možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

 


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg bb,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480