Objavljen Javni natječaj za izbor i imenovanje općinskog pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu u Odžaku

Objavljen Javni natječaj za izbor i imenovanje općinskog pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu u Odžaku

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj:12/03, 34/03 i 65/13), članka 20. Zakona o pravobraniteljstvu ("Narodne novine Županije Posavske" broj: 4/21), članka 38. Statuta Općine Odžak ("Službeni glasnik Općine Odžak" broj: 2/09) i Odluke o pokretanju postupka Javnog natječaja za izbor i imenovanje općinskog pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu u Odžaku, broj:Ol-01-149/21 od 19. svibnja 2021. godine ("Službeni glasnik Općine Odžak" broj :4/21 ), Općinska načelnica objavljuje Javni natječaj za izbor i imenovanje općinskog pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu u Odžaku.

Tekst Javnog natječaja možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

 


Ispis   E-mail