Općinsko vijeće održalo 16. redovitu sjednicu

Općinsko vijeće održalo 16. redovitu sjednicu

Općinsko vijeće održalo je danas u Velikoj sali Gradske vijećnice svoju 16. redovitu sjednicu. Sjednicu je, uz 23 prisutnih vijećnika, vodio Dragan Martinović, zamjenik predsjedatelja Općinskog vijeća, a prisustvovala je i općinska načelnica Nada Ćulap sa suradnicama, te Ivan Šokčević, direktor Javnog poduzeća Komunalac.

Nakon utvrđivanja kvoruma i usvajanja zapisnika s prošle sjednice predložen je, a zatim većinom glasova prisutnih vijećnika i usvojen, sljedeći dnevni red:

 1. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Općinskog izbornog povjerenstva Odžak za 2023. godinu.
 2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i ovlaštenja na sklapanje ugovora o pružanju javnih vodnih usluga.
 3. Prijedlog Odluke o ispitivanju zadovoljstva građana radom Općinske uprave i Općinskog vijeća Odžak.
 4. Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva nad sredstvima u sklopu projekta „Dijaspora za razvoj“ na krajnjeg korisnika poduzeće „TI – AG“ d.o.o. Odžak.
 5. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupcima dodjele sredstava za sufinanciranje mjera za poboljšanje energijske učinkovitosti i smanjenja aerozagađenja na području općine Odžak.
 6. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupcima dodjele sredstava za izradu elaborata o energetskim karakteristikama zgrada i za sufinanciranje i realizaciju energetske obnove postojećih višestambenih zgrada na području općine Odžak.
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti - Elaborat o procijenjenoj šteti uzrokovanoj sušom 2022. godine na području općine Odžak.
 8. Prijedlog Odluke o sudužništvu u realizaciji projekta Sanacije štete na postrojenju pitke vode vodovoda u Odžaku s JP „Komunalac“ d.o.o. Odžak.
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor stručnih lica za sudjelovanje u radu Općinskog Povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti.
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti.
 11. Prijedlog Odluke o prodaju nekretnine - Franjo Lubina, Vrbovac.
 12. Prijedlog Odluke o prodaju nekretnine - Anto Ilak, Gornja Dubica.
 13. Prijedlog Odluke o prodaju nekretnine - Ivan Dubravac, Odžak.
 14. Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina uz nadoknadu - Zajim Đuherić,Odžak.
 15. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² korisne stambene površine iz prethodne godine.
 16. Prijedlog Odluke o renti.
 17. Prijedlog Odluke  o prijenosu prava upravljanja i korištenja izgrađenog vodnog objekta distribucijskog cjevovoda s vodomjernim oknima i pumpne stanice za vodosnabdijevanje naselja Potočani - Jošava na JP Komunalac d.o.o. Odžak.
 18. Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva nad izvršenim radovima na sanaciji krova na objektu Doma zdravlja Odžak na krajnjeg korisnika Dom zdravlja Odžak.
 19. Informacija o poslovanju pravnih osoba po godišnjem obračunu za 2021.godinu.
 20. Informacija o rezultatima ankete mjerenja zadovoljstva građana uslugama javne uprave Odžak za 2022.godinu.
 21. Prijedlog Zaključka o usvajanju rezultata ankete i podržavanje korektivnih mjera.
 22. Vijećnička pitanja - aktualni sat.

Svi predloženi akti usvojeni su većinom glasova prisutnih vijećnika, a bit će objavljeni u Službenom glasniku Općine Odžak, broj 3 za 2023. godinu.

 

 

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480