Održana I. redovita sjednica Općinskog vijeća

Održana I. redovita sjednica Općinskog vijeća

U Velikoj sali Gradske vijećnice danas je održana I. redovita sjednica Općinskog vijeća, kojom je predsjedavala Nasiha Torić, predsjedateljica Općinskog vijeća.

Sjednici je prisustvovalo 25 vijećnika, te općinska načelnica Nada Ćulap sa suradnicima. Za I. redovitu sjednicu Općinskog vijeća predložen je sljedeći dnevni red:

1. Vijećnička pitanja - aktualni sat,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Odžak za period od 1. 1. do 30. 9. 2020. godine,
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju i stavljanju u proceduru javnih rasprava Nacrta Proračuna općine Odžak za 2021. godinu,
4. Prijedlog Odluke o produženju perioda važenja Strategije integriranog lokalnog razvoja općine Odžak za period 2011-2020 godine, Revidirane strategije razvoja općine Odžak 2016. - 2020. i Aneksa revidirane strategije razvoja za 2016. - 2020. s integriranjem iseljeništva s područja općine Odžak u strateški okvir razvoja 2019. - 2020., na godinu dana,
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m četvorni. korisne stambene površine iz prethodne godine,
6. Prijedlog Odluke o renti,
7. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta Regulacijskog plana Proizvodno - poslovne zone „Svilaj 1" i „Svilaj 2" u općini Odžak,
8. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta Regulacijskog plana užeg urbanog prostora Općine Odžak - Faza III.,
9. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje izgrađenog objekta fekalne prepumpne stanice s pratećim dovodnim i odvodnim kolektorima u Ulici Redže Porobića JP „Komunalac" Odžak,
10. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine (Ljubica Mišukić iz Odžaka),
11. Prijedlog Odluke o promjeni upisa prava posjeda,
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o korištenju ceste,
13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju VD ravnatelja JU Centar za socijalni rad Odžak,
14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja sa stacionarom Odžak,
15. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva/Komisije za provođenje procedure Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja sa stacionarom Odžak,
16. Prijedlog Rješenja kojim se odbija zahtjev Lidije Slamar iz Odžaka za kupovinom zemljišta,
17. Prijedlog Rješenja kojim se odbija zahtjev Marka Telića iz Odžaka za kupovinom zemljišta,
18. Prijedlog Dopunskog Rješenja o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju obilaznice Odžaka „Sjeverna veza-Nastavak",
19. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad za 2020. godinu,
20. Prijedlog Zaključka o usvajanju Program rada i Financijskog plana JU Centar za socijalni rad Odžak za 2021. godinu,
21. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu JU Centar za kulturu Odžak za 2020. godinu,
22. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa rada JU Centar za kulturu Odžak za 2021. godinu,
23. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o aktivnostima DVD Odžak za period od 1. 1. 2020. godine do 31. 12. 2020. godine i Plana i programa rada za 2021. godinu,
24.Prijedlog Zaključka o usvajanju Financijskog izvješća DVD Odžak za period 1. 1. - 31. 12. 2020. godine i Financijskog plana DVD-a za 2021. godinu,
25.0perativni proračunski kalendar za izradu i donošenje Proračuna Općine Odžak za 2022. godinu i Dokumenta okvirnog Proračuna Općine Odžak za period 2022. - 2024.Nakon usvajanja zapisnika s Konstituirajuće sjednice i I. izvanredne sjednice, na prijedlog vijećnika Martina Andačića i Stjepana Tomića, predloženi dnevni red dopunjen je s tri točke:

26. Prijedlog zaključka o direktnom radijskom prijenosu sjednica OV-a (koja nakon glasovanja nije usvojena),
27. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka imenovanja školskih odbora (koja također nije usvojena),
28. Prijedlog zaključka o davanju podrške odžačkim poljoprivrednicima (koja je usvojena).

Sve ostale točke dnevnog reda, osim 12. točke, usvojene su većinom vijećničkih glasova.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480