SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA

PREDSJEDATELJ OPĆINSKOG VIJEĆA ODŽAK

NASIHA TORIĆ, STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

OPĆINSKI VIJEĆNICI:

IME I PREZIME POLITIČKA STRANKA
ANTO JURIŠIĆ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
ŠIMO VRANJIĆ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
MATHIAS KOPAČEVIĆ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
DRAGAN MARTINOVIĆ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
STIPO ILIČEVIĆ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
IVAN BOŽIĆ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
JOZO PUDIĆ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
ANDRIJA BARIŠIĆ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
DRAGICA STUDENOVIĆ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
MARKO BARUKČIĆ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
ENES SALKANOVIĆ STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
ĐULIJETA SOFTIĆ STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
NASER DELIĆ STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
KEMAL PLAVIĆ STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
MARTIN ANDAČIĆ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
JURO UDOVIČIĆ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
IVO BLAŽEVIĆ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
FIKRETA BABIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
DAMIR SUBAŠIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
ANTO KOVAČEVIĆ POSAVSKA STRANKA
BOJAN KOVAČEVIĆ DEMOKRATSKA FRONTA
ERVINA PODGORIĆ SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH
VALTON ČOČAJ NACIONALNE MANJINE