SLUŽBA ZA NABAVKU I ZAŠTITU SREDSTAVA I RESURSA

Obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na: rješavanje uzurpacije društvenog zemljišta, eksproprijacije, komasacije, arondacije, preuzimanje i dodjela neizgrađenog građevinskog zemljišta, povrata privatne imovine koja je bila proglašena napuštenom, izradu svih ugovora u kojima se općinska uprava pojavljuje kao jedna od ugovorenih strana, javne natječaje koje raspisuje općinska uprava, pravne poslove vezano za društvenih stanova koji su proglašeni napuštenim, upravljanje imovinom u vlasništvu općine, upravljanje općinskim ljudskim resursima, poslove koji se odnose na općinski proračun, zajedničke materijalno-financijske i račuvodstvene poslove, općinske fondove i druga sredstva općine, opće financije, sustav financiranja javnih potreba u općini, sustav općinskih poreza i drugih javnih prihoda, investicije koje se financiraju iz sredstava općinskog proračuna, uspostavljanje telefonskih veza, održavanje vozila i prevoz službenika automobilom, održavanje prostorija i inventara, održavanje čistoće, održavanje informatičke opreme i informatičke i daktilografske poslove.