SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJE

Obavlja upravne, stručne u druge poslove koji se odnose na: izradu normativno – pravnih akata za potrebe općinske uprave, pružanje pravne pomoći građanima, poslove građanskih stanja, ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa, prijema zahtjeva, prijema, evidentiranja, arhiviranja i otpremu pošte, poslove vezano za registraciju birača, stvaranje uvjeta za razvoj i osiguranje lokalne potrebe stanovništva u oblasti obrazovanja i odgoja, kulture i sporta, osiguranje suradnje s drugim organima drugih općina, županija/kantona i šire, koordinaciju rada sportskih, kulturnih i drugih institucija koje su od značaja za općinu, ostvarivanje suradnje sa udrugama, ostvarivanje informiranosti građana i javnosti o svim pitanjima od značaja na njihov život i rad, uređivanje WEB stranice općinske uprave, suradnja s medijskim kućama, organizacija press konferencija, izradu studijsko – analitičkih i informaciono – dokumentacijskih i drugih materijala koji su u neposrednoj vezi s informiranjem i propagandom, primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama, administrativno – tehničke poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.