SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I LER

Obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na : industriju, energetiku, cestovni promet i javne ceste, promet roba i usluga, turizam i ugostiteljstvo, zanatstvo, cijene roba i usluga, poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu, lov i ribolov, veterinarstvo, statističke poslove iz nadležnosti općine, lokalno ekonomski razvoj, razvoj poduzetništva, implementaciju programa i projekata iz strategije lokalnog ekonomskog razvoja , programa i projekata koji nisu u strategiji lokalnog ekonomskog razvoja, poslove u svezi samostalnog privređivanja za djelatnost obrta, trgovine i ugostiteljstva, plansko anlitičke poslove.