SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE I CIVILNIH POSLOVA

Obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnosi na: pripremanje i provođenje zaštite i spašavanja na području općine, procjene ugroženosti na području općine, pripremanje programa i predlaganje plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini, organiziranja, izvođenja i praćenja realizacije obuke građana na provedbi osobne i uzajamne zaštite, predlaganje programa za izvođenje vježbi civilne zaštite, obavljanje popune ljudstvom stožera civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja. Izvršavanje Zakona i drugih propisa iz oblasti utvrđivanja statusa branitelja domovinskog rata, pravo na osobnu i obiteljsku invalidninu, invalidski dodatak i dodatak za tuđu pomoć i njegu, priznavanje prava vojnih invalida i obitelji poginulih i nestalih branitelja. Pitanje obnove civilnih objekata te stambene poslove koji se odnose na otkupljene i ne otkupljene stanove u zajedničkim zgradama.