Sukladno programskim aktivnostima, planiranim za 2017. godinu, a na temelju Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za  2017. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“ („Narodne novine Županije Posavske, broj: 5/17), Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja objavilo je javne pozive za korištenje financijskih sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“, i to:

- Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu nepovratnih sredstava kao podrška novoosnovanim obrtima - OVDJE,

- Javni poziv za prikupljanje zahtjeva privatnih poslodavaca za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba - OVDJE,

- Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava - OVDJE.

- Javni poziv za prikupljanje zahtjeva privatnih poslodavaca za subvencioniranje troškova prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije - OVDJE.

Sve informacije u vezi s Javnim pozivima mogu se dobiti na telefone Ministarstva: 031/762-706 i 717 -081.