Na temelju članka 12. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za dodjelu u zakup objekta Centar za proizvodnju, skladištenje  i pružanje  usluga sa zemljištem (,,Službeni glasnik Općine Odžak", broj: 1/17), članka 6. Odluke o utvrđivanju povoljnijih uvjeta za zakupce objekta Centar za proizvodnju, skladištenje i pružanje usluga sa zemljištem (,,Službeni glasnik Općine Odžak", broj:1/17), Općinski načelnik objavljuje:

Ponovljeni javni oglas za zakup Centra za proizvodnju, skladištenje i pružanje usluga sa zemljištem putem javnog nadmetanja - pribavljanjem pisanih ponuda - OVDJE