Sukladno programskim aktivnostima u 2020. godini, a na temelju Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, broj Odluke: 01-02-270/20 od 10. 6. 2020., Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja objavljuje javni poziv za korištenje financijskih sredstava na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga.

Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju isplate dijela neto plaće za mjesec lipanj 2020. godine - Preuzmi

Prijava na Javni poziv - Preuzmi

Izjava da niste u sustavu PDV-a - Preuzmi

Izjava da niste u sustavu fiskalizacije - Preuzmi

Sve informacije u vezi s Javnim pozivom mogu se dobiti na telefone Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja: 031/762-706 i 031/717-081.