JAVNI POZIV

ZA ODABIR KORISNIKA/CA POMOĆI ZA IZGRADNJU I SANACIJU STAMBENIH JEDINICA UNIŠTENIH ILI OŠTEĆENIH U POPLAVAMA 2014. GODINE NA PODRUČJU OPĆINA/GRADOVA: CAZIN, DOBOJ ISTOK, DOMALJEVAC-ŠAMAC, GORAŽDE, GRAČANICA, KAKANJ, KALESIJA, MAGLAJ, ODŽAK, ORAŠJE, SAPNA, SREBRENIK, TEŠANJ, TRAVNIK, TUZLA, VAREŠ, VOGOŠĆA, ZAVIDOVIĆI, ZENICA I ŽEPČE

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je odabir korisnika/ca za učešće u Projektu za oporavak od poplava, koji finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Arbiter-Samariter-Bund (ASB) i Hilfswerk International Austrija (HWA).

II OPĆE INFORMACIJE

Projekat za oporavak od poplava predstavlja nastavak aktivnosti na polju sanacije šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama koje su Bosnu i Hercegovinu pogodile 2014. godine. Projekat je usmjeren na trajno stambeno zbrinjavanje i ekonomsko osnaženje žrtava poplava i klizišta, kroz izgradnju i sanaciju individualnih stambenih objekata, pomoć maloj poljoprivredi, te kreiranje novih radnih mjesta i samozapošljavanju, a sve u cilju pružanja pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u poplavljenim područjima.

Projekat za oporavak od poplava, zajedno sa partnerskim jedinicama lokalne samouprave, poziva sve zainteresirane nosioce domaćinstva, koji ispunjavaju kriterije javnog poziva, da podnesu prijavu za učešće u projektu u mjestu prebivališta.

Javni poziv je otvoren od 09.10.2017. do 09.11.2017. godine

 

JAVNI POZIV

OBRAZAC ZA JAVNI  POZIV

 

Sukladno programskim aktivnostima, planiranim za 2017. godinu, a na temelju Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za  2017. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“ („Narodne novine Županije Posavske, broj: 5/17), Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja objavilo je javne pozive za korištenje financijskih sredstava na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“, i to:

 

Produžen je rok za dostavljanje prijava na Javni poziv za učešće u aktivnostima podizanja nasada trešnje, jagode i lješnjaka, u okviru projekta Lokalni integrirani razvoj (LIR), koji financira Europska Unija (EU) a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

Rok za dostavljanje prijava je 10. 7. 2017. godine do 17:00 sati.