U prisutnosti 22 vijećnika jučer ( 13.08) ponedjeljak održana je trinajsta  redovita sjednica Općinskog vijeća Odžak na čijem su se  dnevnom redu  našle 23 točke. Vijećnička pitanja-aktualni sat vijećnici su iznosili mnoge prijedloge i postavljali  pitanja iz različitih oblasti,Vijećnik SBB Omer Omičević, SDP Damir Subašić, HDZ -1990 Martin Andačić, SDA Enes Salkanović.

Na početku sjednice Općinskog vijeća prisegnula je nova vijećnica Đulijeta Softić ispred stranke SDA.

Na predloženi dnevni red su uvrštene još tri nove točke na prijedlog predsjedatelja Općinskog vijeća Muje Puzića.

Usvojena je Odluka o pogodnostima kod utvrđivanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta i naknade za korištenje građevinskog zemljišta-rente.

Također je usvojena Odluke o obavljanju financijskog  poslovanja i financijskih transakcija Mjesnih zajednica na području općine Odžak.

Vijećnici općinskog vijeća usvojili su i Odluku  o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za 2017. godinu, kao i Odluku o usvajanju Programa rada Općinskog načelnika i općinskih službi za 2018. godinu.

Na istoj sjednici je usvojena  Odluka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Odžak za 2017. godinu, te Odluka o usvajanju Programa rada Općinskog vijeća Odžak za 2018. godinu.

Usvojena je i  Odluka o izdvajanju sredstava iz komunalne naknade, kao i Odluka o usvajanju Programa manifestacije "Posavsko kolo 2018.".

Usvojena je  Odluka o produženom radnom vremenu ugostiteljskih objekata u vremenskom periodu od 01.08.2018.godine do 17.08.2018. godine, kao i Odluka o posebnom režimu prometa u periodu održavanja manifestacije "Posavsko kolo 2018".

Odluka o prodaji nekretnina (Luka Kovačević),Odluka o prodaji nekretnina (Behija Repčić), Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup zemljišta za postavljanje kontejnera MSAN.

Odluka  promjeni upisa prava posjeda (Strolit), Odluka o promjeni upisa prava posjeda (DS:SIZ stanovanja).

Odluka o promjeni upisa prava posjeda (DS:SIZ stanovanja),  Odluke o izmjeni Odluke o promjeni upisa prava posjeda.

Također vijećnici upoznati s   Informacijom  o utrošku sredstava komunalne naknade za 2017. godinu, i Informacijom  o utrošku proračunske rezerve za 2017. godinu.

Vijećnici su upoznati i s informacijom o implementaciji Projekata iz „ Revidirane strategije razvoja općine Odžak 2016- 2020“ u 2017.godini.

Također je usvojena i Odluka o detaljnom financijskom planu za Projekte iz Revidirane Strategije razvoja koji se implemetiraju u 2018.godini.