Upozoravamo i molimo sve građane općine Odžak kao i sve druge obveznike komunalne naknade da izvrše uplatu svih svojih dugovanja nastalih proteklih godina zbog neplaćenih računa za komunalnu naknadu ili da pristupe sklapanju Sporazumu o izmirenju duga na rate s općinskim organom uprave.

Pozivamo sve obveznike koji imaju pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za tekuću  2017. godinu da svoj zahtjev podnesu u zato određenom zakonskom roku.

Napominjemo da će se svim obveznicima komunalne naknade koji nisu do sada izvršili uplatu komunalne naknade u iznosima prema dostavljenim rješenjima, poslati OPOMENE PRED TUŽBU kao zadnje upozorenje za dobrovoljno izmirenje obveza na temelju komunalne naknade.