Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u suradnji sa općinom Odžak, poziva sve zainteresovane subjekte,  nevladine organizacije, stanovnike  općine Odžak i stanovnike pripadajućih MZ-a da uzmu učešće u


JAVNOJ RASPRAVI

o Ček-listi Okolinskog plana upravljanja za projekat koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji je kandidiran ispred općine Odžak:

 Rekonstrukcija lokalnih cesta na području općine Odžak  - FERP - Faza II

 

Gornji Svilaj - SLC 2- M 14.1

 

Javna rasprava o utjecaju na okoliš sanacionih radova na području općine Odžak,

na području pripadajućih MZ-a odvijat će se posredno, dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i mišljenja na Ček-listu Okolinskog plana upravljanja.

Ček-lista Okolinskog plana upravljanja nad sanacionim radovima na području općine Odžak dostupna je svim zainteresovanim na sljedećim adresama:

 

  • Općina Odžak, Trg Odžak 76290, oglasna ploča Općine i web stranica općine Odžak: www.odzak.ba
  • Pripadajuće MZ-e
  • Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, Trampina 4/1, 71000 Sarajevo, i na web stranici Jedinice za implementaciju projekata: http://portal.piusum.ba/ pod stavkom Projekti, Projekt hitnog oporavka od poplava

Primjedbe, sugestije i mišljenja dostavljaju se u pismenoj formi direktno Jedinici za implementaciju projekta ili posredno preko Općine Odžak i pripadajućih MZ-a.

Rok za dostavu primjedbi, sugestija i mišljenja je 08. studeni 2017.