Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama ("Sl. glasnik BiH", broj 39/14), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 01-02-1566-6/15 od 12. 10. 2015. godine, a u postupku javne nabave "Izrada Prostornog plana općine Odžak za period 2015. do 2035. godine, Općinski načelnik donio je
 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja