Sukladno člancima 4. i 5. Odluke o komunalnoj naknadi (" Službeni glasnik općine Odžak ", broj:3/15), donosimo Izvještaj o utrošenim sredstvima za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje u 2017.godini u općini Odžak.

Utrošak sredstava je prikazan u tablici i to:

19.03.2018.godine

 

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Jedinstveni općinski organ uprave općina Odžak objavljuje INFORMACIJU, da u skladu sa članom 23. stav 1. točka b. Zakona o javnim nabavkama BiH, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga: „Dodatne usluge prijevoza školske djece za 2018.godine“.

Pregovori će se voditi sa Izvšiteljem usluga s kojim je zaključen osnovni Ugovor o javnoj nabavi, a zbog nastale potrebe za dodatnim uslugama, koje uslijed nepredviđenih okolnosti su postale neophodne, a tehnički se i ekonomski ne mogu odvojiti od istog.

 

 

Potkategorije