U Orašju je  (10.09.) održana press konferencija na kojoj su Helsinški odbor za ljudska prava iz Bijeljine i lider ACCOUNT Sektorske grupe u oblasti zapošljavanja predstavili rezultate Analize zakonodavnog okvira u Županiji Posavskoj, sa naglaskom na postojanje pravne regulative koja bi utvrđivala način provođenja usmenog intervjua i bodovanja kandidata pri zapošljavanju u javnim službama u ŽP.

 

Upravno vijeće dječjeg vrtića „Paola Cerueto“ JU Odžak  raspisuje :

 

JAVNI  NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta:

  1. Odgojitelj/ica, VSS, na puno radno vrijeme   - dva (2) izvršitelja, na određeno vrijeme, do 31.08.2019. godine
  2. Medicinska sestra, SSS, na puno radno vrijeme – jedan (1) izvršitelj, na određeno vrijeme, do 31.08.2019. godine