Agencija za državnu službu FBiH u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Županije Posavske, u Odžaku je organizirala obuku “Primjena Zakona o matičnim knjigama, Zakona o osobnom imenu i Zakona o državljanstvu u postupku rješavanja pojedinih pitanja iz oblasti matičnih knjiga”.

Kao i svake godine pa tako i ove,Udruga žena oboljelih od raka dojke "Narcis-a" organizirala je Dan narcisa danas u Odžaku ispred cvjećarne "Mimoza" u centru grada.

Dani narcisa su manifestacija u ožujku posvećena oboljelima od raka dojke u cijelome svijetu, a u BiH se obilježava akcijom na gradskim trgovima u svim gradovima koji imaju udruge žena liječenih i operiranih od raka dojke.

Cvijet narcis je odabran jer je simbol proljeća, izdržljivosti, svjetla, života i buđenja nade za bolje sutra.

Sredstva prikupljena tokom te akcije namijenjena su radu udruga na prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Cilj akcije je podizanje svijesti o raku dojke, bolesti koja je prva na ljestvici smrtnosti kod žena.

 

 

Centar mentalnog zdravlja Doma zdravlja Odžak u mjesecu veljači 2019. godine obilježio je Svjetski dan bolesnika.

Radionicama na kojim su učestvovali članovi korisničkog udruženja Neuron iz Odžaka, Udruge Kuća nade,  udruge Narcisa, Doma za stare i nemoćne Bičvić iz Pruda, sugrađani i volonteri održanim  u centru mentalnog zdravlja i kulturnom centru  sela Srnava. Pokroviteljstvo aktivnostima osigurala je Udruge Neuron. Taj dan se na poseban način sjetimo i zahvalimo svima zadrvstvenim radnicima, volonterima i onima koji brinu o bolesnima i nemoćnima.

Sukladno članku 66. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine Federacije BiH“ broj: 81/15) obavještavaju se vjerovnici i zaposlenici  Javne ustanove „Dom zdravlja“ Odžak da je Općinsko vijeće Odžak na sjednici održanoj dana 22.01.2019. godine donijelo Zaključak o usvajanju Plana preustrojstva društva „Dom zdravlja“ Odžak- (u daljnjem tekstu: Plan preustrojstva) kojim se predviđa statusna promjena „Doma zdravlja“ Odžak podjelom na dvije samostalne javne ustanove, Dom zdravlja i Ljekarnu zdravstvenu ustanovu.

Svi zainteresirani vjerovnici i zaposlenici „Doma zdravlja“ Odžak mogu izvršiti uvid u Plan preustrojstva, osobno u Službi za gospodarstvo i LER općine Odžak, Ured Načelnice Službe, svakim radnim danom od 08,oo -16,oo sati.

Krajnji rok za uvid u Plan preustrojstva je 23.02.2019. godine.

Nakon isteka zakonom predviđenih rokova, nadležna služba Općine Odžak će pripremiti prijedlog odluke o statusnim promjenama „Doma zdravlja“ Odžak i istu dostaviti Općinskom vijeću Odžak na odlučivanje.