U sali za sastanke u zgradi Male vijećnice u Odžaku 28.10.2019. godine, održana je prva javna rasprava povodom nacrta Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Posavske. Sastanku je pored ministra Ministarstva pravosuđa i uprave u  Vladi ŽP zajedno sa suradnicima nazočio,Općinski načelnik Jakov Ivanković sa načelnicima Općinskih službi, Tajnik općine, predstavnici Ministarstva gospodarstva, predstavnik Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽP, predstavnica Centra za socijalnu skrb Odžak, predstavnik Općinskog javnog pravobraniteljstva.

Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Posavske je na temelju Zaključka Skupštine Županije Posavske uputilo nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Posavske na javnu raspravu.

Javna rasprava će se održati 28.10.2019. godine u 12,00 sati u zgradi Male vijećnice u Odžaku.


Dragi naši sugrađani, roditelji i prijatelji, listopad je mjesec Dječjeg tjedna u kojem se  govori o dječjim pravima, mogućnostima, ali isto tako i o djeci, osobama s invaliditetom koja su posebno marginalizirana skupina. Stoga kroz ovaj mjesec odlučili smo da vam prezentiramo rad naše nove stambene jedinice „Skrb izvan vlastite obitelji“ koja je otvorena 16.09.2019. godine.