Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Posavske je na temelju Zaključka Skupštine Županije Posavske uputilo nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Posavske na javnu raspravu.

Javna rasprava će se održati 28.10.2019. godine u 12,00 sati u zgradi Male vijećnice u Odžaku.


Dragi naši sugrađani, roditelji i prijatelji, listopad je mjesec Dječjeg tjedna u kojem se  govori o dječjim pravima, mogućnostima, ali isto tako i o djeci, osobama s invaliditetom koja su posebno marginalizirana skupina. Stoga kroz ovaj mjesec odlučili smo da vam prezentiramo rad naše nove stambene jedinice „Skrb izvan vlastite obitelji“ koja je otvorena 16.09.2019. godine.

U prostorijama Udruge osoba s poteškoćama u razvoju „ Kuća nade“, dana 20.09.2019. godine s početkom u 11.00 sati održana je promocija novog modela rada sa mladim osobama s invaliditetom i njihovim roditeljima u sklopu projekta: „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH“.