Dom zdravlja Odžak prati Svjetsku kampanju “šesnaest  dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” koja  traje od 25.11  do 10.12.

Uličnom akcijom, Dom zdravlja Odžak sa Udruga građana Vive žene iz Tuzle,  6. 12. 2018 od 9.30 do 10.30 radit će Prevenciju nasilja.

 

Federalni zavod za statistiku 
Institute for Statistics of FB&H

 

Služba za statistiku

za područje Posavskog kantona

sa sjedištem u Orašju

   

Federalni zavod za statistiku provodi anketu o poslovnim i privatnim putovanjima, na teritoriju cijele Federacije BiH, na području Posavskog kantona u sve tri općine, u razdoblju 19.11.-2.12.2018.

  za  upis  djece  u  dječji  vrtić- JASLIČKA SKUPINA  za  pedagošku  2018./ 2019.  godinu

 

Pozivaju se roditelji /skrbnici djece jasličke dobi da se prijave na Javni natječaj radi upisa djece u Redoviti 10-satni program za djecu starosne dobi od  navršene 1. godine do 3. godine starosne dobi.