Korisničko Udruženje Neuron iz Odžaka je udruženje oboljelih od mentalne bolesti i članova njihovih obitelji, broji preko 90 članova među kojima su i volonteri, zdravstveni i drugi profesionalci. Osnovana je u svibnju 2015 godine na inicijativu korisnika usluga u mentalnom zdravlju a uz podršku zdravstvenih profesionalaca i članova obitelji oboljelih s ciljem podizanja svijesti javnosti o problemima osoba s duševnim oboljenjima i za dostojanstvo duševnih bolesnika.

Obilježavanje važnih dana za zdravlje tijekom godine prilika je da se u zajednici predstavimo i javno zagovaramo.
Udruga Neuron redovno aplicira na javni poziv Vlade Županije Posavske za dodjelu sredstava iz Granta za nevladin sektor. Sredstva koja se dodijele koriste za potrebe promocije mentalnog zdravlja, prevencije mentalnih poremećaja, edukaciju, osiguravanje materijala za okupacionu terapiju.
09.05.2018 g obilježena je treće obljetnice djelovanja korisničkog Udruženja Neuron pri CMZ Odžak. Minutom šutnje odana je počast preminulim članovima Udruženja.
Svake prve srijede u mjesecu u 11 sati, pune tri godine, održan je kontinuitet u okupljanju i održavanju radnih sastanaka.
„ Dostojanstvo duševnih bolesnika“ tema je kojom je diplomirana socijalna radnica Alisa Mujanović prezentirala zakone o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti te pravima osoba s duševnim smetnjama. Osnaživanje i podrška imaju važnu ulogu u životima duševnih bolesnika pa i članova njihove obitelji jer su, na žalost, institucionalno jako marginalizirani, stigmatizirani i zanemarivani.
Na redovnim mjesečnim sastancima prilika je iznošenja problema, primanje podrške i dogovaranje aktivnosti.
Na edukativnoj radionici 30.05.2018 „ Predrasude i stereotipi“ koju je vodila diplomirana socijalna radnica Alisa Mujanović, volonter Centra mentalnog zdravlja Doma zdravlja Odžak prisustvovali su i profesionalci Centra mentalnog zdravlja Orašje.
Zahvalni menadžmentu DZ Odžak, profesionalcima i članovima Udruženja poželjeli smo uspješan nastavak aktivnosti.
Klijentima drugih centara za mentalno zdravlje preporučujemo udruživanje za dostojanstvo duševnih bolesnika.

 

 

 Sve osobe na slikama dale su pristanak za objavu.

Tekst napisala i proslijedila za objavu; Ana Majić, diplomirana med sestra volonter Udruge Neuron.