Fondacija Mozaik, Općina Odžak i Omladinska banka Odžak pozivaju sve mlade sa područja odžačke općine koji imaju od 17 do 30 godina da se prijave za članstvo u odboru Omladinske banke Odžak za 2018. godinu do 02.06. u 23:59h.

 

Prijavni obrazac je na ovom linku: https://goo.gl/forms/vtdZUpdXyeRYyrFk2

 

Program Omladinske banke stvara mogućnosti za omladinske grupe da, sukladno prioritetima i potrebama u općini, rade na konkretnim projektima (kulturnim, sportskim i drugim aktivnostima) i sudjeluju kao aktivni građani u svojim zajednicama.

Članovi odbora imaju mogućnost da stječu znanja i razvijaju vještine profesionalnog upravljanja i vođenja programa malih grantova koji direktno podržavaju mlade. 

 

Da li si ti osoba:

  • Koja ima od 17 do 30 godina i želi biti aktivna kao član / ica odbora Omladinske banke Odžak? 
    • Koja će volonterski doprinositi radu Omladinske banke najmanje godinu dana? 
    • Koja je već nešto uradila za mlade u svojoj školi i općini ili aktivno sudjelovala u nekoj akciji mladih? 
    • Koja zna što su potrebe mladih u općini i koja je spremna preuzeti odgovornost za odluke koje donosi?

 

Ukoliko se prijaviš i prođeš selekciju ovo su aktivnosti u kojima ćeš sudjelovati s drugim članovima odbora Omladinske banke: 
• Info sastanci, treninzi i suradnja s predstavnicima Općine Odžak i Fondacije Mozaik, 
• Promoviranje programa i edukacija mladih o mobilizaciji lokalnih resursa u tvojoj općini, 
• provođenje natječaja Omladinske banke (Prijem i selekcija prijava, te donošenje odluka o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava Omladinske banke), 
• Potpisivanje ugovora i dodjela sredstava za odobrene projekte, 
• Nadgledanje realizacije projekata, evaluacija i izvještavanje, 
• Suradnja s članovima odbora drugih Omladinskih banaka.

 

Prijavni obrazac je na ovom linku: https://goo.gl/forms/vtdZUpdXyeRYyrFk2

 

Omladinska banka Odžak  financirala je od 2013. do 2017. godine 29 projekata neformalnih grupa mladih iz Odžaka u ukupnoj vrijednosti od 105.902 KM, čime su podržane njihove društveno-inovativne ideje i riješeni neki od problema ne samo omladine, već i cijele društvene zajednice.

 

Program Omladinske banke traje već punih 10 godina i realiziran je u skoro 40 općina širom BiH. Za realizaciju omladinskih projekata u koje je bilo uključeno oko 22 tisuće volontera izdvojeno je oko 6,3 milijuna KM.