U petak, 9. 10. 2015. godine, na prostoru općine Odžak  održan je integrirani nastavni dan na temu "Svi smo isti,a opet različiti".
Ideja vezana za uvažavanje različitosti obuhvata ne samo upoznavanje  i prihvaćanje određenih manjinskih društvenih grupa ili pojedinaca već se zasniva na razumijevanju toga da je svako od nas jedinstven i poseban, ali da su naše temeljne potrebe jednake

Pored Osnovne škole Vladimira Nazora, u aktivnostima su sudjelovali i Kuća nade, Dječji vrtić "Paula Cerueto" i Centar za mentalno zdravlje Odžak.

Projekt "Živjeti različitosti" ima za cilju da poveže učenike/ce i roditelje iz 19 zajednica širom svijeta BiH u mreži ljudi koji se aktivno zalažu za kreiranje pravičnog društva

Projekt je dobio podršku općine Odžak, od Općinskog načelnika, Predsjedatelja Općinskog vijeća, Policije, sugrađana i ostalih članova lokalne zajednice. Direktna poruka jeste da različitosti mogu i treba da budu nešto što nas obogaćuje i povezuje, a ne nešto što nas razdvaja. Koristi od ovog projekta za djecu, kao i za odrasle, su višestruke.

Svoj doprinos dala su i djeca  u sklopu tog projekta koja su za simboličnu 1,00 KM prodavali promotivne materijale.