U sali za sastanke u zgradi Male vijećnice u Odžaku 28.10.2019. godine, održana je prva javna rasprava povodom nacrta Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Posavske. Sastanku je pored ministra Ministarstva pravosuđa i uprave u  Vladi ŽP zajedno sa suradnicima nazočio,Općinski načelnik Jakov Ivanković sa načelnicima Općinskih službi, Tajnik općine, predstavnici Ministarstva gospodarstva, predstavnik Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽP, predstavnica Centra za socijalnu skrb Odžak, predstavnik Općinskog javnog pravobraniteljstva.

Ministar  pravosuđa i uprave u Vladi Županije Posavske Pero Radić sve nazočne je pozdravio i naglasio važnost donošenja ovog Zakona.

Kroz nacrt Zakona su vodili članovi radne grupe ispred Ministarstva Marko Dujak i Mirjana Tomanović.


Predstavnici općine nakon završetka predstavljanja nacrta Zakona iznijeli su  primjedbe, komentare i sugestije u ime Općine, na predloženi nacrt, što će radna grupa razmotriti u daljem procesu na donošenju Zakona o lokalnoj samoupravi.

IMG-16a4129fd0f7c82bc9b22716b38ccbda-V.jpg IMG-6c4c33235f37d1070653572f9b25eadb-V.jpg IMG-a5905afcdd394463946a07e596ca9064-V.jpg