Agencija za državnu službu FBiH u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Županije Posavske, u Odžaku je organizirala obuku “Primjena Zakona o matičnim knjigama, Zakona o osobnom imenu i Zakona o državljanstvu u postupku rješavanja pojedinih pitanja iz oblasti matičnih knjiga”.

Polaznici koji su uzeli učešće su matičari, voditelji upravnih postupaka u općinskim službama, predstavnici MUP-a Županije posavske, predstavnici Centra za socijalni rad, općine Odžak koja je bila domaćin, te  općine Orašje i Domaljevac – Šamac.

Na obuci su polaznici upoznati sa postupkom, pravilima i načinom upisa činjenice braka u matičnu knjigu vjenčanih, postupkom, pravilima i načinom upisa činjenica u matičnu knjigu umrlih, upisom činjenica i podataka u matične knjige na osnovu isprava inozemnog organa, posebnim pitanjima koja se odnose na upis činjenica u matične knjige i primjenu Zakona o upravnom postupku, te novim funkcionalnostima matičnog registra FBiH.

Obuku su pohađala 15  polaznika.

20190321_100407.jpg 20190321_100429.jpg