Centar mentalnog zdravlja Doma zdravlja Odžak u mjesecu veljači 2019. godine obilježio je Svjetski dan bolesnika.

Radionicama na kojim su učestvovali članovi korisničkog udruženja Neuron iz Odžaka, Udruge Kuća nade,  udruge Narcisa, Doma za stare i nemoćne Bičvić iz Pruda, sugrađani i volonteri održanim  u centru mentalnog zdravlja i kulturnom centru  sela Srnava. Pokroviteljstvo aktivnostima osigurala je Udruge Neuron. Taj dan se na poseban način sjetimo i zahvalimo svima zadrvstvenim radnicima, volonterima i onima koji brinu o bolesnima i nemoćnima.

20.veljače,  interaktivnom radionicom koju  je vodila diplomirana socijalna radnica Alisa Mujanović u Centru mentalnog zdravlja za klijente i članove njihove obitelji,  obilježen je i Svjetski dan socijalne pravde  na kojoj je bila gošća ravnateljica Županijskog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, pravnica  Melita Huseinović.

Bila je to prilika za pravna pitanja  stručnoj osobi kojim se informiraju i izražavaju potrebu i želju za bolji i sigurniji status u  zajednici kao i na upite o pravima osoba sa invaliditetom i potrebi zagovaranja i  uključenja zajednice za ostvarivanje socijalne pravde osoba sa duševnim bolestima, marginaliziranih grupa stanovništva kao i ranjivih skupina (djece, žena, starih i nemoćnih). Na sva pitanja pravnica  je rado odgovarala, što je ohrabrilo učesnike te se diskusija povela u pravcu socijalnog poduzetništva, socijalnog uvezivanja, radnog osposobljavanja i zaposlenja osoba sa invaliditetom.

Izvijestila nas je, diplomirana medicinska sestra, Ana Majić, glavna sestra Doma zdravlja Odžak.