Dom zdravlja Odžak prati Svjetsku kampanju “šesnaest  dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” koja  traje od 25.11  do 10.12.

Uličnom akcijom, Dom zdravlja Odžak sa Udruga građana Vive žene iz Tuzle,  6. 12. 2018 od 9.30 do 10.30 radit će Prevenciju nasilja.

Cilj ovog događaj je da se istakne da svi oblici nasilja nad ženama i djecom ulaze u domen zaštite ljudskih prava.
Kampanja 16 dana aktivizma pokrenuta je 1991. godine, a prihvatio ju je UN, te vladine i nevladine organizacije širom svijeta.
Nasilje nad ženama i djevojčicama i danas predstavlja najčešći oblik kršenja ljudskih prava. Globalni podaci ali i oni koji se odnose na Bosnu i Hercegovinu porazni su: jedna od tri žene doživjele su prebijanje, prisiljavanje na seksualni odnos ili doživjele neki drugi vid zlostavljanja. Nasilnik je najčešće muškarac iz njihovog bliskog okruženja, a nasilje nad ženama ne poznaje granice: rasne, vjerske, kulturne, kao ni ekonomske razlike. Dodatni problem predstavlja činjenica što većina nasilja nad ženama i dalje ostaje neprijavljena i nekažnjen.
Dom zdravlja Odžak potpisnik je općinskog Protokola postupanja u slučaju obiteljskog nasilja uz Centar za socijalni rad, MUP, Osnovnom školom Vladimir Nazor, Srednjom školom Pero Zečević, Općinskim  sudom Orašje i Zavodom za besplatnu pravnu pomoć.

Na nivou Doma zdravlja potpisan je i Protokol o postupanju kod rodno zasnovanog nasilja.

Svaka sumnja na nasilje kao i svaka vrsta nasilja treba biti prijavljena policiji od strane profesionalaca ali i građana.

Provedbu izrečene sudske mjere prati Centar za socijalni rad, a psihosocijalni tretman provodi Centar mentalnog zdravlja DZ Odžak.

Nasilje nije privatna stvar!  Prijavite nasilje, ne budite saučesnik u nasilju!

Izvijestila nas je Ana Majić, diplomirana medicinska sestra,glavna sestra doma zdravlja Odžak.