Federalni zavod za statistiku 
Institute for Statistics of FB&H

 

Služba za statistiku

za područje Posavskog kantona

sa sjedištem u Orašju

   

Federalni zavod za statistiku provodi anketu o poslovnim i privatnim putovanjima, na teritoriju cijele Federacije BiH, na području Posavskog kantona u sve tri općine, u razdoblju 19.11.-2.12.2018.

Anketa pdf