Federalni zavod za statistiku dostavio nam je obavijest sljedećeg sadržaja:

 

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 27. 7. 2020. godine, u trajanju od 22 dana (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana), u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak", a u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH 26/04 i 42/04) i Zakonom o statistici u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br.63/03 i 9/09) na teritoriji Vaše općine provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog o okvira uzorka.

 

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru akademske 2020./2021. godine na području Županije Posavske u Orašju – u Školskom centru fra Martina Nedića zaprima prijave za sljedeće studije:
• Preddiplomski studij Informatike
• Preddiplomski studij Razredne nastave
• Preddiplomski studij Predškolskog odgoja
• Preddiplomski studij Kineziologije