Ovim putem Općina Odžak obavještava sve podnositelje prijava na Javni oglas za podnošenje prijava za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled gradevina izgr, adenih na području općine Odžak, broj: 01-02-1074/20 čiji je tekst objavijen na web stranicama Općine Odžak i Vlade Županije Posavske te oglasnim pločama Općine Odžak dana 19. 3. 2020. godine, a Službenom glasilu Županije Posavske dana 20. 3. 2020. godine da se rok za podnošenje prijava na navedeni Javni oglas produžava do 30. 4. 2020. godine.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19), na 4. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, sukladno odredbi članka 6. stavak (5) Pravilnika o ustrojstvu i načina rada Kriznog stožera Federalnog ministarstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/12) donio je slijedeću:

N A R E D B U