Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: (39/03, 22/06, i 43/10),  članka 18 poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite broj: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016.godine i Odluke Vlade Federacije Bosne  i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), na području Federacije BiH broj: 408/2020 V. od 16.03.2020. godine, Zapovijedi Federalnog stožera civilne zaštite broj: 12-40-6-148-34/20, od 20.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite, donosi

Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: (39/03, 22/06, i 43/10), članka 18 poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite broj: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016. godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), na području Federacije BiH broj: 408/2020 V. od 16.03. 2020. godine, Zapovijedi Federalnog stožera civilne zaštite broj: 12-40-6-148-26/20, od 19.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite, donosi

Priopćenje za javnost sa sjednice operativnog tima Stožera CZ Općine Odžak, 20.03. 2020.godine od 9,00 sati

 

Na današnjoj sjednici operativnog tima  Općinskog stožera civilne zaštite Odžak na dnevnom redu su se našle sljedeće točke:

  1. Informacija o dosadašnjim poduzetim radnjama i mjerama.
  2. Utvrđivanje ovlaštenja, obveza i uputa za današnje neophodne radnje i mjere.
  3. Razno

 

Zapovjednik stožera Jakov Ivanković je pozdravio sve prisutne, otvorio današnju sjednicu, iznio informaciju da će se svaki dan održavati sastanak operativnog Stožera CZ Odžak u 09:00 sati, a jednom tjedno će se održavati sjednica cjelokupnog Stožera CZ Odžak. Ponovo je istakao da se naredbe i upute sa viših razina mijenjaju svaki dan i donose nova, tako da će se i Općina Odžak ponašati sukladno istim. Upoznao je sve sudionike o mjerama i radnjama koje je Općina Odžak poduzela do današnjeg dana ( kao i o donesenim naredbama i zaključima).

Na današnjoj sjednici operativnog tima  Općinskog stožera civilne zaštite Odžak, održanoj u prostorijama općine Odžak, na kojoj su sudjelovali i pojedini povjerenici Stožera CZ, odnosno predsjednici mjesnih zajednica, isti su upoznati sa naredbama, uputama i predloženim mjerama sa viših razina vlasti, te potrebi Općine i njenih tijela o poštivanju i provedbi istih.

Na prvoj izvanrednoj sjednici  Općinskog stožera civilne zaštite Odžak, održanoj dana 18.03.2020.godine u prostorijama općine Odžak, su članovi Stožera upoznati o donesenoj Odluci o proglašenju stanja nesreće, uzrokovane pojavom korona virusa od strane Vlade Federacije BiH, te da je sjednica sazvana sukladno izdanim naredbama Federalnog Stožera civilne zaštite i to naredbi broj: 12-40-6-148-2/2020 od 17.03.2020.godine.

Dnevni red je sadržavao:

  1. Informacija o donesenoj Odluci o proglašenju stanja nesreće, uzrokovane pojavom korona virusa od strane Vlade Federacije BiH.
  2. Upoznavanje i postupanje po naredbama Kriznog Stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike Žćupanije Posavske ( sa 6.sjednice održane 17.03.2020.godine).
  3. Postupanje po naredbama Federalnog Stožera CZ od 17.03.2020.godine.
  4. Tekuća pitanja
  • Stavljanje u funkciju prostora za karantenu u Odžaku.